Nyheter

Carbomax AB

Välkommen att besöka oss på

http://www.carbomax.se

 

 

 

Glad sommar

AB Ferrolegeringar önskar alla våra kunder en glad sommar!
För er information kommer vi hålla sommarstängt vecka 29 – 30 (17 – 28 juli)

Sommartider på kontoret är 08.30 – 16.00.
Under midsommarhelgen stänger vi kl. 12.00 torsdagen den 22 juni.
Öppnar åter kl. 08.30 måndag den 26 juni.

 

 

 

Sommarhalsning

Informationsmeddelande

2017-03-07

Robert Idegren Holding AB, moderbolag till Carbomax AB, förvärvade AB Ferrolegeringar i november 2014 med syfte att skapa en fullsortimentsleverantör av legeringar och kolprodukter för den Nordiska stål- & gjuterimarknaden.

Ett kontinuerligt arbete har gjorts under 2015 – 2016 för att ta tillvara positiva synergier samt för att utveckla och förbättra båda verksamheterna.

För att fortsatt kunna erbjuda den service och kompetens som vi bedömer att våra kunder uppskattar, men samtidigt klara av att möta marknadens allt större krav på kostnads-effektivitet, så behöver vi nu ta nästa steg. Vi vill därför informera om att vi inleder arbetet med att sammanföra all verksamhet i Carbomax AB med placeringsort Västerås. Fackliga förhandlingar har inletts denna dag.

Vår ambition är att hålla kvar det breda produktsortimentet och den höga leverans-säkerheten som är avgörande för att vi fortsatt ska vara en av Nordens ledande leverantörer av våra tillsatsvaror för metallurgin. Satsningen fortsätter även på att ta fram nya produktalternativ och återvinna avfall & restprodukter som ett led att möta kundernas behov samt för att bidra till mer hållbara lösningar ur miljösynpunkt.

All verksamhet i bolagen kommer tillsvidare att fortlöpa som vanligt.

Stockholm 2017-03-07

 

Robert Idegren                                                  Catharina Lindgren

 

Den 31 augusti arrangerar vi tillsammans med Carbomax AB ett seminarium med våra kunder och leverantörer.

Seminariet kommer ge en bild av den gällande världsmarknaden för våra viktigaste legeringarna

Glad sommar

AB Ferrolegeringar önskar alla våra kunder en glad sommar!
För er information kommer vi hålla sommarstängt vecka 29 – 30 (18 – 31 juli)

Sommarhalsning

Välkommen till vår nya hemsida

25 maj 2016

Vi på AB Ferrolegeringar presenterar stolt vår nya hemsida!

Sidan är anpassad till dagens olika media och ska ge lättöverskådlig information till våra kunder och leverantörer den ska även motsvara målet att ständigt utveckla verksamheten för att vara en av de ledande leverantörerna inom den metallurgiska industrin inom främst den Nordiska marknaden

Varmt välkomna

 

 

 

RI Holding AB förvärvar AB Ferrolegeringar (ABF)

RI Holding, som äger 100 % av Carbomax AB, har förvärvat 100 % av aktierna i AB Ferrolegeringar från Nordic Elements AB. Förvärvet inkluderar alla patent och patentansökningar som ABF har utvecklat. Tillträde beräknas ske den 17 november 2014, förutsatt att pågående Due Diligence slutförs lyckosamt.
ABF kommer att bli ett systerbolag till Carbomax och bolagen kommer att fortsätta sina verksamheter likt tidigare, men samtidigt utnyttja de positiva synergier som uppstår och tillsammans vidareutveckla försäljningen av legeringar och tillsatsvaror för den metallurgiska industrin.

Bolagen tillsammans blir en betydligt starkare leverantör för i första hand den Nordiska marknaden. Det ackumulerade årstonnaget landar på ca 125 000 ton, som levereras från lagren i Västerås och Luleå. Den nya konstellationen medför att vi enklare kan erbjuda ett mer heltäckande produktsortiment för våra kunder.

RI Holding avser, med fortsatt assistans från Nordic Elements AB, att ta i drift de patent som ABF har utvecklat speciellt avseende molybden. Mer information om denna nya utvecklingsdel kommer inom snar framtid.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett utökat och fortsatt mycket gott samarbete med alla våra kunder, leverantörer och övriga affärspartner!

Stockholm den 29 oktober 2014
Robert Idegren, Dag Sjöberg, Jan Minolf.