En förstklassig samarbetspartner för metallurgisk industri

Den 1 september 2017 fusionerades AB Ferrolegeringar med systerbolaget Carbomax AB. Verksamheten sker fortlöpande genom Carbomax AB

AB Ferrolegeringar är tillsammans med systerbolaget Carbomax AB bland de största leverantörerna av ferrolegeringar och kolprodukter, framför allt för den nordiska marknaden.

Våra kunder är bl.a. stålverk, gjuterier, aluminiumproducenter, hårdmetalltillverkare och svetselektrodtillverkare. Med starka och etablerade leverantörer i ryggen är vi rustade för att erbjuda våra kunder kundunika lösningar vad gäller val av material, packning, logistik och teknisk/metallurgisk support. Vårt mål är att kunna vara en heltäckande leverantör av legeringar till den nordiska marknaden.

Tjänster

  • Rådgivning
  • Packning
  • Logistik, leveranser och lagerhållning

Övrigt

  • Vi ordnar seminarium tillsammans med våra producenter/samarbetspartners
  • Vi hjälper kunder med marknadsinformation
  • Vi genomför kundunika tekniska projekt tillsammans med kunder och producenter
  • Vi har kontakt med universitet och forskningsinstitutet i samband med större utvecklingsprojekt med kunder och producenter