Historia

1913

AB Ferrolegeringar etablerades 1913 i Trollhättan som en produktionsenhet för legeringar. Till en början tillverkade vi HC FeCr men gick snart över till att tillverka LC FeCr med en kolhalt under 0,06%. På 20- och 30- talet var vi störst i Europa med LC FeCr tillverkning.
Under denna tid började vi även att experimentellt tillverka t.ex. FeV, FeMo samt FeW. Denna tillverkning togs i industriell skala 1939.

1976

1976 delades företaget in i två separata bolag;
Ferrolegeringar Trollhätteverken AB – vilket var den producerande enheten i Trollhättan samt hanterade försäljningen av de egna produkterna.
Ferrolegeringar AB – hanterade försäljningen av produkter från andra leverantörer.

1986

1986 lades Ferrolegeringar Trollhätteverken AB ned och enbart AB Ferrolegeringar fortsatte som ett renodlat sälj- och distributionsbolag gentemot den nordiska marknaden.

2014

I november 2014 köptes bolaget av Robert Idegren Holding AB, som även äger Carbomax AB.
AB Ferrolegeringar har sitt huvudkontor i Stockholm och lager i Västerås samt i Luleå

 

Ferrolegeringar-historia-Trollhatteverket

Bild: Trollhätteverket