Miljö och Kvalitet

Lednings- och verksamhetspolicy

AB Ferrolegeringar skall verka som en service- och miljömedveten agent och samarbetspartner, som stabilt över tid levererar varor och tjänster med förutsägbarhet vad gäller försörjningen på kort och lång sikt.

Lednings- och verksamhetssystemet är strategiskt viktigt för att utveckla verksamheten och göra det möjligt att bibehålla nöjda kunder i framtiden. Miljöfrågorna är mycket viktiga när vi diskuterar olika material och logistiklösningar med våra huvudmän och kunder.  Vi uppfyller alltid gällande lagstiftning och övriga krav för verksamheten.

ABF ISO-certifikat för nedladdning

REACH & MSDS

AB Ferrolegeringar följer gällande REACH förordning och uppfyller de krav som ställs på företagen vid import, distribution och användning av kemikalier.

Har ni frågor gällande REACH eller söker säkerhetsdatablad för produkter där vi är leverantör, vänligen använd kontaktformuläret på denna sida. Vi försöker behandla er förfrågan så snart som möjligt.